Download (PDF, Unknown)

อ.ส.ค. ได้ดำเนินงานโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณานมไทย-เดนมาร์ค โดยผลิตสื่อโฆษณา ชุด “มองหาสัญลักษณ์ไม่ผสมนมผง” ความยาว 30 วินาที และ 15 วินาที เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ โปสเตอร์ แผ่นพับ และป้ายโฆษณากลางแจ้ง เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำ “นมไทย-เดนมาร์ค นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง” เป็นเวลา 3 เดือน

กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัวแคมเปญโฆษณา “มองหาสัญลักษณ์ไม่ผสมนมผง” และร่วมรับฟังการเสวนาบนเวที เรื่อง “คุณค่านมโคสดๆ ไม่ต้องผสม เพื่อเด็กไทยโตสมวัย” โดยดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ผศ.ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ รวมทั้งแขกรับเชิญ กาย-รัชชานนท์ สุประกอบ

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ลานชั้นโปรโมชั่น ชั้น M ห้างสรรพสินค้า เกตเวย์ เอกมัย 

 

(สอบถามรายละเอียด แผนกส่งเสริมการตลาด โทร 089-901-8024)