ช่วงเช้าวันที่ 11 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมรดน้ำขอพร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์