สัมภาษณ์เกษตรกร

15ก.พ.2016
สนั่น ขำศิริ จากเกษตรกรสู่นักธุรกิจโคนม

ฟาร์มสนั่น ขำศิริ ถือว่าเป็นฟาร์มโคนมรายหนึ่งที่ อ.ส.ค. เข้าไปเยี่ยมเยือนเป็นประจำ เพราะถือว่าเป็นฟาร์มโคนมต้นแบบที่มีการจัดการได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะด้านอาหารโคนม วันนี้ทีม…

2ก.พ.2016
เส้นทางแชมป์พระราชทานปี 2558 ของ คุณจิรชยา ทองสนิท

คุณจิรชยามีความสนใจอาชีพการเลี้ยงดคนมมาตั้งแต่เด็ก ด้วยความรักและความชอบส่วนตัว ทุกปีคุณจินชยาจะต้องมาดูการประกวดโคนมในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ และเข้าไปสอบถามเกษตรกรถึงสูตร…