องค์กรคุณธรรม

12มี.ค.2021
อ.ส.ค.จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมและองค์กรสมรรถนะสูง”

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงก…

10มี.ค.2021
อ.ส.ค. ร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) Zero Tolerance & Clean MOAC

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด &#8220…

17ก.พ.2021
อ.ส.ค.จัดกิจกรรม “ธรรมะในฟาร์ม ครั้งที่ 7” และกิจกรรม“รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์กร”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ธรรมะในฟาร์ม ครั้งที่ 7” กิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช…

25ก.ย.2020
อ.ส.ค.จัดกิจกรรม “โครงการเปิดบ้านคุณธรรม “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม” และ โครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประจำปี 2563”

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “โครงการเปิดบ้านคุณธรรม “รวมพลังคน อ.ส.ค. ม…