วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมเป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวิ่ง มวกเหล็กเทรล 2021 จัดโดย บริษัท เอสอาร์อาร์ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายธีระ เพลินสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยและพื้นที่ใกล้เคียง โดย อ.ส.ค.ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค และออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คอีกช่องทางหนึ่งด้วย ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 อย่างเคร่งครัด