บุญลือฟาร์มคุณจิรชยาคุณจิรชยามีความสนใจอาชีพการเลี้ยงดคนมมาตั้งแต่เด็ก ด้วยความรักและความชอบส่วนตัว ทุกปีคุณจินชยาจะต้องมาดูการประกวดโคนมในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ และเข้าไปสอบถามเกษตรกรถึงสูตรอาหาร เทคนิค วิธีการเลี้ยงดู ก่อนส่งโคนมเข้าร่วมประกวดจึงเป็นความใฝ่ฝันหนึ่งที่อยู่ในใจคุณจิรชยามาตั้งแต่เล็ก

เส้นทางแชมป์พระราชทานปี 2558 ของ คุณจิรชยา ทองสนิท

โคนมที่ส่งเข้าร่วมประกวดเป็นลูกคอกทั้งหมดไหม?

เป็นลูกคอกหมดทุกตัว ที่ฟาร์มไม่เคยซื้อโคเข้า มาเป็นสิบๆ ปีแล้ว เพราะคิดว่า สายพันธุกรรมของเรา นิ่งที่สุดแล้ว วัวที่ได้รางวัล 99% เป็นลูกคอก ลูกที่ผสม ขึ้นภายในฟาร์มอย่างน่ารัก (แม่โคที่ชนะการประกวด แชมป์ถ้วยพระราชทาน) ก็เป็นลูกของเป็บเปอร์นํ้าเชื้อ ของ อ.ส.ค. นะ

Download (PDF, Unknown)

บทความจาก วารสารโคนม ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2558

[divider]