วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยพนักงาน อ.ส.ค. และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในโครงการ “รวมน้ำใจไทย-เดนมาร์ค ช่วยเหลือชาวโคนมประสบภัยน้ำท่วม” ในเขตพื้นที่ อ.หนองรี จ.ลพบุรี
โดยนำผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. และน้ำดื่ม เพื่อมอบเเก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทั้งนี้ได้ร่วมบริจาคหญ้าเเห้งเพื่อเป็นอาหารสำหรับโคนมด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี