คำถามโคนมหมวดหมู่: สินค้าและบริการพบนมเสื่อมคุณภาพก่อนวันหมดอายุ ต้องทำอย่างไร
Avatarcallcenter callcenter asked 8 ปี ago
Avatarcallcenter callcenter replied 8 ปี ago

ทั้งนี้ อ.ส.ค. ผู้ผลิตนมไทย-เดนมาร์ค ยินดีที่จะนำผลิตภัณฑ์นมชดเชยให้ท่านลูกค้าและนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นกลับเข้ามาให้ทาง QC ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุ ปรับปรุงแก้ไข ทางเราใคร่ขอชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อจะรีบติดต่อกลับไปหาท่านลูกค้าโดยด่วน

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ นมไทย-เดนมาร์ค
facebook : https://www.facebook.com/dpothaidenmark/
facebook : https://www.facebook.com/ThaiDenmarkTH/
ID LINE : @cgy0874n
เบอร์โทร 084 – 3358000 , 089 – 9018156