คำถามโคนมหมวดหมู่: สินค้าและบริการเก็บรักษานมที่ถูกต้องควรทำอย่างไร ให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน
DPO WebmasterDPO Webmaster ทีมงาน asked 8 ปี ago
  1. ถ้าเก็บผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะแบบลัง ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น หรือมีน้ำขัง และแสงแดดไม่สามารถส่องถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้
  2. บริโภคเป็นกล่อง  ควรดูข้างกล่องไม่บุบ หรือมีรอยฉีกขาด และควรบริโภคให้หมดภายใน 1 วัน