ช่วงบ่ายวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทเกษตรปลอดภัย ภายใต้แผนแม่บทประเด็นการเกษตร โดยมี​ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และหัวหน้ากองวางแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบประชุมทางไกล Application Zoom meeting ณ​ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ กรุงเทพฯ​ กับห้องประชุม​ ชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ