ที่อยู่เพื่อออกใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

160 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000237031

1.สํานักงานใหญ่ อ.ส.ค. อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
DPO Head Office
เลขที่ 160 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
160 Mitraphab Rd., Mitraphab subdistrict, Muak Lek district, Saraburi 18180

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.สํานักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ
DPO Bangkok Office
เลขที่ 168/9 หมู่ที่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • Tel. 0-2157-7044-8   
  • E-Mail : saraban@dpo.go.th
  • www.dpo.go.th
  • แผนที่ : คลิกดูแผนที่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
DPO Central Office (Saraburi Dairy Plant)
เลขที่ 160/1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
160/1 Mitraphab Rd., Mitraphab subdistrict, Muak Lek district,
Saraburi 18180

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 
DPO Southern Office (Prachuap Khiri Khiri Khan Dairy Plant)
เลขที่ 174 ถ.เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
174 Petchakasem Rd, Nongtatam subdistrict, Pranburi district,
Prachuap Khiri Khan 77120

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
DPO North-Eastern Office (Khon Kaen Dairy Plant)
เลขที่ 344 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
344 M.15, Thaphra subdistrict, Muang district, Khon Kaen 40260

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 
DPO Lower Northern Office (SukhoThai Dairy Plant)
เลขที่ 198 หมู่3 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
193 M. 3, Klong Maplub subdistrict, Sri Nakhorn district, SukhoThai 64180

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 
DPO Upper Northern Office (Chiang Mai Dairy Plant)
เลขที่ 122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
122 Huay Kaew Rd., Chang Puak subdistrict, Muang district, Chiang Mai 50300

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………