กิจกรรมการกำกับกิจการที่ดี (CG)

8มี.ค.2022
การเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ อ.ส.ค. พอเพียง ต้านทุจริต (STRONG)”

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ อ.ส.ค. พอเพี…

17ก.พ.2022
กิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นของ อ.ส.ค. และพิธีลงนามประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) องค์กรส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณ”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นของ อ.ส.ค. และพิธีลงนามประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ…

14ก.พ.2022
โครงการยกระดับ อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับ อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการประเม…

29ธ.ค.2021
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค.

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ….

29ธ.ค.2021
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ส.ค. สู่องค์กรคุณธรรม

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ส.ค. สู่องค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมวางแผนแล…

9ธ.ค.2021
อ.ส.ค.ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสมพร ศรีเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. และคณะผู้แทนสหกรณ์โคนมฯ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยและขอร่วมเป็…

17ก.ย.2021
การตัดสินการประกวดโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ประจำปี 2564 ของ อ.ส.ค.

ช่วงเช้าวันที่ 17 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏ…

3ก.ย.2021
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดการแข่งขันลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ของ อ.ส.ค. ประจำปี 2564

ช่วงเช้าวันที่ 3 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นผู้แทนมอบรางวัลโครง…

31ส.ค.2021
พิธีเปิดงาน “DPO CG&CSR DAY 2021” ในรูปแบบออนไลน์

ช่วงบ่ายวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “DPO CG&CSR DAY 2021” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายมานพ กาญจนบุร…