รายงานประจำปี

23ก.พ.2021
รายงานประจำปี อ.ส.ค. 2563

หมายเหตุ: รายงานประจำปี 2563 มีการอัพเดรตรายงานทางการเงิน ปี 2563 เนื่องจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบและรับรอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

30มี.ค.2017
รายงานประจำปี อ.ส.ค. 2559

Download รายงานประจำปี 2559 Download รายงานประจำปี / Annual Report 2559/2016 Muti Language