ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1จัดเช่าใช้บริการ Cloud Service , Cloud SaaS และระบบเครือข่ายสำรอง ระยะเวลาการเช่า 2 เดือน (1 สิงหาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,370,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2จัดเช่ารถยนต์ตู้เอนกประสงค์สำหรับประธานกรรมการ อ.ส.ค.จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน (10 ต.ค. 65-9 เม.ย 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง233,046รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
3จ้างซ่อมแซมหลังคาคอกพักโครีดนม (คอก 2) ณ แผนกฟาร์มอินทรีย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม550,000รายละเอียดวิธีคัดเลือก-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
4ประกาศสอบราคาซื้อเกลือป่น จำนวน 356,500 กิโลกรัม ประจำไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 25651,087,147รายละเอียดวิธี สอบราคา-อยู้ระหว่างดำเนินการ-
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
5จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับพื้นที่บริเวณแนวปรับขึ้นรูปถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง140,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนาย ภูริทัต คชวงค์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
6ประกาศสอบราคาซิงค์อ๊อกไซค์ จำนวน 8,000 กิโลกรัม932,800รายละเอียดวิธี สอบราคา-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
7ประกาศสอบราคาไดแคลเซียมฟอตเฟส 14% จำนวน 208,000 กิโลกรัม1,944,800รายละเอียดวิธี สอบราคา-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
8จ้างเหมากำจัดปลวกอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง250,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
9จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 228 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง148,200รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงมวกเหล็กแอร์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
10จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ๔๖๗/๖๘ และบ้านพักเลขที่ ๔๖๗/๘๗-๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง149,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนาย ภูริทัต คชวงค์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้