การจัดการฟาร์มโคนมอินทรีย์ ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ (15/11/2562)

การจัดการฟาร์มโคนม โดยคุณดนัย สายนุ้ย (19/02/2558)

มาตรฐานการจัดการฟาร์มโคนม (11/11/2557)
การจัดการฟาร์มโคนม จากเว็บ www.as.mju.ac.th (11/11/2557)

ฟาร์มโคนมอินทรีย์

ฟาร์มโคนมอินทรีย์

ฟาร์มโคนมอินทรีย์

การจัดการฟาร์มโคนม

การจัดการฟาร์มโคนม:The final lecture อ.ดำรง ม.แม่โจ้

การจัดการฟาร์มโคนม

การจัดการฟาร์มโคนม

เทคโนฯทำเงิน ตอนเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่

เทคโนฯทำเงิน ตอนเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่

ฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อย

ฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อย

ข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

http://www.youtube.com/watch?v=x39NCrEt2pg

http://www.youtube.com/watch?v=ys_x2BEaJbY