วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 4 “The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดและการโฆษณา จำนวน 6 ท่าน ร่วมตัดสินคลิปวีดีโอที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 15 ทีม ซึ่งผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบรางวัลและทุนการศึกษา ให้แก่ทีมผู้ชนะการประกวดดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้แก่ ทีม รัดโย ! Gangster ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีมมอแดงแดง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีมพราวเด้อ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ทีมSpace Bound ม.กรุงเทพ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร