ปัจจัยการเลี้ยงโคนม

จำหน่ายภายใต้ตราแบรนด์ของ อ.ส.ค. ประกอบด้วย –  อาหารสัตว์  อาหารข้น ชนิดเม็ด และผง -อาหารเสริมสำหรับโคนม  แร่ธาตุ พรีมิกซ์ ดีพี.โอ.แลคโต

-เคมีภัณฑ์  น้ำยาล้างคาบไขมัน คลอรีนเม็ดฟู่ น้ำยาจุ่มเต้านม โซดาไฟเกล็ด กรดฟอสฟอริค น้ำยา C.M.T. ยาสีม่วง ทิงเจอร์ไอโอดีน ๕%

– น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม อ.ส.ค. -ไนโตรเจนเหลว และ เวชภัณฑ์ยาสัตว์