วันที่ 18 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมแสดงความยินดีและรับฟังการนำเสนอผลงานจาก ดร.ณัฐภร แก้วประทุม นักวิชาการเกษตร 6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นานาชาติในเวทีโลกของกลุ่มยานยนต์ ภายใต้โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับนานาชาติ โดยมีชื่อผลงานว่า “รถสามล้อพลังงานแสงอาทิตย์” ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 30 ประเทศ และได้รับรางวัลพิเศษ ( Special Prize)จากสถาบันยานอวกาศของรัฐเซีย ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก