ช่วงบ่ายวันที่ 17 มิถุนายน 2564 รมช. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “THAI-DENMARK U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2021” โดยมี นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆนักฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ที่เป็นอนาคตและกำลังของชาติได้ลงแข่งขัน เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต ณ Stadium one จุฬาซอย6 กรุงเทพฯ