ค่าการผสมพันธุ์โคนม(18/02/2559)
พันธุ์โคนม (13/12/2553)
การผสมเทียม (13/12/2553)

ข้อมูลพ่อพันธุ์โคนมเพิ่มเติม จากเว็บ www.dpogenetics.com