วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (นายสมพร ศรีเมือง) มอบนมไทยเดนมาร์ค จำนวน 10,800 กล่องให้สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.สกลนคร และใกล้เคียง โดยมี ประธานแรงงาน รัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. (นายบุญจันทร์ เจริญรัมย์) และกรรมการฯ เป็นผู้ประสานงานในการช่วยเหลือครั้งนี้