วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายทินกร ศรียาบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 เป็นตัวแทนของพนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ภายในงานได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดเจดีย์เหลี่ยม (วัดกู่คำ) ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โดย อ.ส.ค.ได้นำต้นผ้าป่าและผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มยู.เอช.ที. จำนวน 6 หีบ มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย