วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล) ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ และประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ณ จุดตรวจ/จุดบริการ บริเวณสามแยกท่าพระ-โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะ รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ บริเวณจุดตรวจ/จุดบริการ ดังกล่าว สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เดินทางทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาดื่มนมโคสดแท้กันมากยิ่งขึ้น