วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยนายธีระ เพลินสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ตัวแทนจากฝ่ายพัสดุและบริการ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมประชุมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และบริษัท เอสอาร์อาร์ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “วิ่ง ดูด นม” Thai-Denmark Run 2022 สำหรับนักวิ่ง 1,400 คน งานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 นี้ ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ณ ห้องประชุมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานใหญ่อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด