วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ )ให้เกียรติต้อนรับ Mr.Bert Jan Post ,Managing Director บริษัท Tetra Pak (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมพิธีเปิดตัวเครื่องบรรจุนม ยู.เอช.ที. รุ่น A3 High Speed 24,000 กล่อง /ชม.ทรง Slim Leaf และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ โรงงานผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ อย่างพร้อมเพรียงกัน