23150โรงงานนมมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี) ระหว่างปีพุทธศักราช 2514-2515 โรงงานนมผลิตภัณฑ์นมโรงแรกของ อ.ส.ค. เกิดขึ้น โครงสร้างตัวอาคารเป็นคอนกรีตชั้นเดียว ประกอบด้วยห้องเย็นสามห้อง ก่อสร้างบนพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,025,000 บาท ด้านหลังอาคารเป็นโรงไฟฟ้าและโรงต้มไอน้ำแยกต่างหาก โรงงานหลังนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคาร 1962 ประมาณ 350 เมตร โดยนำเครื่องจักรอุปกรณ์สำคัญๆ ที่จำเป็นจากโรงนมเก่ามาติดตั้งใช้งาน จากการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุง ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาได้ในระยะเวลาสั้นและยังต้องเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิ ต่ำ จึงเป็นที่มาของการก้าวไปสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2519 ได้มีการนำเข้าเครื่องจักรผลิตนม23148สเตอริไลส์ (Sterilized)ระบบ UHT (Ultra High Temperature) ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ในระยะแรกบรรจุกล่องสามเหลี่ยมปีรามิด และในอีกสามปีต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็นการบรรจุกล่องแบบสี่เหลี่ยมเมื่อปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน

 23149

แผนที่ อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนม มวกเหล็ก สระบุรี)

แผนที่ อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนม มวกเหล็ก สระบุรี)


สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 160 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน