รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน

ศูนย์บริการประชาชนและเกษตรกร (E-Service)

เกี่ยวกับข้อมูล อบรมการเลี้ยงโคนม

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

โทร. 036-341435
e-mail techno.train@dpo.go.th
หรือ ทักแชทพูดคุยกับแอดมินผ่านไอคอน ที่ปรากฎด้านขวามือล่างของหน้าเว็บไซต์เราได้เลย

เกี่ยวกับข้อมูล ปัจจัยการเลี้ยงโคนม

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

แผนกปัจจัยการเลี้ยงโคนม
โทร. 036-342058
หรือ ทักแชทพูดคุยกับแอดมินผ่านไอคอน ที่ปรากฎด้านขวามือล่างของหน้าเว็บไซต์เราได้เลย

เกี่ยวกับข้อมูล น้ำเชื้อพ่อพันธุ์

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม
โทร. 036-341643
หรือ ทักแชทพูดคุยกับแอดมินผ่านไอคอน ที่ปรากฎด้านขวามือล่างของหน้าเว็บไซต์เราได้เลย

เกี่ยวกับข้อมูล บริการสัตวแพทย์ ผสมเทียม

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

โทร.0-3634-1685
e-mail exten@dpo.go.th
หรือ ทักแชทพูดคุยกับแอดมินผ่านไอคอน ที่ปรากฎด้านขวามือล่างของหน้าเว็บไซต์เราได้เลย

เกี่ยวกับข้อมูล ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โทร. 089-9018035
หรือ ทักแชทพูดคุยกับแอดมินผ่านไอคอน ที่ปรากฎด้านขวามือล่างของหน้าเว็บไซต์เราได้เลย

เกี่ยวกับข้อมูล บ้านพักรับรอง

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

แผนกควบคุมพัสดุ
โทร. 089-9018053
หรือ ทักแชทพูดคุยกับแอดมินผ่านไอคอน ที่ปรากฎด้านขวามือล่างของหน้าเว็บไซต์เราได้เลย

เกี่ยวกับข้อมูล ทั่วไป

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

แผนกประชาสัมพันธ์
โทร.036-909697,02-2798608
หรือ ทักแชทพูดคุยกับแอดมินผ่านไอคอน ที่ปรากฎด้านขวามือล่างของหน้าเว็บไซต์เราได้เลย