คำถามโคนมหมวดหมู่: สินค้าและบริการหากมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คที่ซื้อไปสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางใดบ้าง
DPO WebmasterDPO Webmaster ทีมงาน asked 8 ปี ago

ช่องทางที่ 1 : ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ : 084-3358000 ,089-9018156 และ 02-2798624  ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางที่  2 :  E- Mail :  callcenter.dpo@dpo.go.th

ช่องทางที่ 3 :  เว็บไซต์ : http://www2.dpo.go.th/contactus/

ช่องทางที่ 4 : Facebook มีดังนี้

https://www.facebook.com/dpothaidenmark/

https://www.facebook.com/ThaiDenmarkTH/

ช่องทาง ที่ 5 : Line Thai-Denmark Milk : @cgy0874n

Add Friends Line Thai-Denmark Milk