ช่วงเช้า วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ CG/CSR และการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ และช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตัวแทนจำหน่ายกลุ่มนมแช่เย็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทณวี การค้าส่ง และร้านนมไทย – เดนมาร์ค ณ พื้นที่อำเภอสันทราย และพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด