ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

1ส.ค.2022
การประชุมคณะทำงานจัดพิธีเปิด สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ แห่งใหม่

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ในฐานะประธานคณะทำงานจัดพิธีเปิด สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ แห่งใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ ครั้ง…

27ก.ค.2022
​พิธีปิด​ และ​มอบประกาศนียบัตร​แก่ผู้​ผ่านการฝึกอบรม​ จำนวน​ 2 หลักสูตร

วันที่​ 27 กรกฎาคม​ 2565​ นาย​สมพร​ ศรีเมือง​ ผู้​อำนวยการ​ อ.ส.ค. มอบหมาย​ให้​ นายพีระ​ ไชย​รุ​ต​ม์​ ผู้​ช่วย​ผู้​อำนวยการ​ อ.ส.ค. ​ให้​เกียรติ​เป็น​ประธานใน​พิธีปิด​ แล…

27ก.ค.2022
การประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 10/2565

ช่วงเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 10/2565 เพื่อติดตามผล…

26ก.ค.2022
การประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 9/2565

ช่วงบ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 9/2565 …

25ก.ค.2022
การประชุมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตโคนมของเกษตรกรเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี(FTA)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตโคนมของเกษตรกรเพื…

23ก.ค.2022
ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG&CSR ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมเพื่อคัดเลือกฟาร์มโคนมเข้าร่วมโครงการ Circular Dairy Economy Farming Model

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ CG&CSR และอนุกรรการบริหารงาน อ.ส.ค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมเพื่อค…

22ก.ค.2022
การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนขยายผลการทำวิจัยต้นแบบ Dairy Economy Farm Model

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ CG&CSR และอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการข…

22ก.ค.2022
ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG&CSR ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

ช่วงเช้า วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร…

21ก.ค.2022
การประชุมคณะกรรมการประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2565

ช่วงเช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2565 เพ…