ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

20ก.ค.2022
การประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 10/2565

ช่วงเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 10/2565 เพื่อติดต…

20ก.ค.2022
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ช่วงบ่ายวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน&#8221…

19ก.ค.2022
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และนางปาณิสรา ดวงสอดศรี ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้เกียรติเป็นประธานใน…

18ก.ค.2022
อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุมแถลงผลงานวิจัย“DOA Together for BCG and Food Security กรมวิชาการเกษตรร่วมใจ มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุมแถลงผลงานวิจัยสิ้นสุด ปี 2559 – 25…

12ก.ค.2022
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 10/2565

ช่วงเช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน …

8ก.ค.2022
การประชุมคณะอนุกรรมการ CG & CSR ครั้งที่ 6/2565

ช่วงบ่ายวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแล…

7ก.ค.2022
อ.ส.ค.จัดกิจกรรม Soft Opening เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นมยูเอชที “โอเมก้าพลัส” ตราไทย-เดนมาร์ค

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม Soft Opening เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นมยูเอชที รสจืด โอเมก้าพลัส ตราไทย-เดนมาร์…

6ก.ค.2022
อ.ส.ค.เตรียมความพร้อมการจัดงาน “วิ่ง ดูด นม” Thai-Denmark Run 2022

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยนายธีระ เพลินสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร…

1ก.ค.2022
การประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่ 1/2565

ช่วงเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่ 1/2565 และมีวาระพิจาร…

1ก.ค.2022
การประชุมจัดเตรียมความพร้อมย้ายสถานที่ทำงานสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

ช่วงเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความ…