ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

14มิ.ย.2022
การประชุมอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 9/2565

ช่วงเช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน อ….

13มิ.ย.2022
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

ช่วงบ่ายวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างบริษ…

10มิ.ย.2022
การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ครั้งที่ 2/2565

ช่วงเช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบและติดตามกา…

10มิ.ย.2022
การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ครั้…

9มิ.ย.2022
กิจกรรมการส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มโคนมต้นแบบตามระบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG model)

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ฟาร์…

8มิ.ย.2022
อ.ส.ค.จัดกิจกรรม Thai-Denmark Speed Team 2565

ช่วงเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและการปล่อยขบวนรถกิจกรรม Thai-Denmark Speed Team 2565 โดยมี นายเทอดไชย ระ…

7มิ.ย.2022
การประชุมคณะอนุกรรมการ CG&CSR ครั้งที่ 5/2565

ช่วงบ่ายวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแ…

7มิ.ย.2022
อ.ส.ค.จับรางวัลผู้โชคดี โครงการส่งเสริมการขายผลิตภัณ์นมไทย-เดนมาร์ค

ช่วงบ่ายวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ เป็นประธานในการจับรางวัลผู้โชคดี โครง…

7มิ.ย.2022
อ.ส.ค.กิจกรรม Big Cleaning Day (ไตรมาสที่ 3)

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning Day (ไตรมาสที่ 3) วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระ…

6มิ.ย.2022
การประชุมการขับเคลื่อน​การใช้ระบบบริหาร​จัดการ​น้ำนม​ดิบทุกสำนัก​งานภาค​ ครั้งที่​ 1/2565

วันที่ 6 มิถุนายน​ 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.​ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อน​การใช้ระบบบริหาร​จัดการ​น้ำนม​ดิบทุกสำนัก​งานภาค​ ครั้งที่​ 1/2565…